twitter
linkedin


DEMATERIALIZACJA AKCJI SERII A i B

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych muszą zostać zdematerializowane do 1 marca 2021 r. Akcje spółek publicznych powinny być rejestrowane w KDPW. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, których nie wszystkie akcje zostały zdematerializowane, mają obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania następują w sposób właściwy dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Jednocześnie, spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o wezwaniu na swojej stronie internetowej, w miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami, przez co najmniej 3 lata od pierwszego wezwania. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

24.11.2020r. PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
10.11.2020r. CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
26.10.2020r. TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
12.10.2020r. DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
28.09.2020r. PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI