Slajder kontaktpsd

twitter
linkedin

Korporacja KGL S.A. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na pracowników

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów, zleceniobiorców oraz potencjalnych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego