twitter
linkedin


Raporty ESPI

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Numer Data Tytuł
11-2021 12.05.2021 Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za 1. kwartał 2021 roku
10-2021 11.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja KGL S.A.
9-2021 07.05.2021 Podpisanie istotnej umowy z SML Maschinengesellschaft mbH
8-2021 29.04.2021 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020
7-2021 30.03.2021 Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
6-2021 30.03.2021 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
5-2021 15.02.2021 Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
4-2021 10.02.2021 Decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu dofinansowania projektu
3-2021 29.01.2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
2-2021 22.01.2021 Przyjęcie strategii rozwoju Korporacja KGL S.A. na lata 2021-2025
1-2021 22.01.2021 Szacunkowe przychody ze sprzedaży Korporacja KGL S.A. za 2020 r.