twitter
linkedin


Raporty ESPI

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Numer Data Tytuł
46-2020 01.12.2020 Zawiadomienie od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania akcji
45-2020 24.11.2020 Zawarcie finalnej umowy nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
44-2020 24.11.2020 Piąte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
43-2020 10.11.2020 Czwarte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
42-2020 26.10.2020 Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
41-2020 23.10.2020 Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
40-2020 22.10.2020 Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelēz International i rozszerzenie współpracy
39-2020 15.10.2020 Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.
38-2020 15.10.2020 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
37-2020 14.10.2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
36-2020 14.10.2020 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
35-2020 12.10.2020 Drugie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
34-2020 28.09.2020 Pierwsze wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
33-2020 17.09.2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU KORPORACJA KGL S.A. Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
32-2020 14.09.2020 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
31-2020 28.08.2020 Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną
30-2020 13.08.2020 Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta
29-2020 07.08.2020 Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
28-2020 23.07.2020 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Korporacja KGL S.A.
27-2020 22.07.2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 22 lipca 2020 r.
26-2020 K 22.07.2020 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KORPORACJA KGL S.A. W DNIU 22 LIPCA 2020 R.
26-2020 22.07.2020 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KORPORACJA KGL S.A. W DNIU 22 LIPCA 2020 R.
25-2020 16.07.2020 Szacunkowe skonsolidowane przychody spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2020 r.
24-2020 14.07.2020 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta składników majątku zakładu produkcyjnego
23-2020 08.07.2020 Zawarcie znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań
22-2020 03.07.2020 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
21-2020 25.06.2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU KORPORACJA KGL S.A. Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
20-2020 05.06.2020 Informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2019r.
19-2020 04.06.2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
18-2020 04.06.2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020r.
17-2020 20.05.2020 Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
16-2020 14.05.2020 Bieżąca informacja dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki
15-2020 06.05.2020 Ogłoszenie Zarządu Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14-2020 30.04.2020 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019
13-2020 26.04.2020 Szacunkowe skonsolidowane przychody spółki Korporacja KGL S.A. za I kwartał 2020 r.
12-2020 27.03.2020 Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
11-2020 19.03.2020 Bieżąca informacja dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki
10-2020 19.02.2020 Powiadomienie o transakcji na akcjach – I. Strzelczak
09-2020 19.02.2020 Powiadomienie o transakcji na akcjach – Z. Okulus
08-2020 19.02.2020 Powiadomienie o transakcji na akcjach – L. Skibiński
07-2020 19.02.2020 Powiadomienie o transakcji na akcjach – K. Gromkowski
06-2020 07.02.2020 Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
05-2020 07.02.2020 Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
04-2020 07.02.2020 Aneks do umowy na kredyt inwestycyjny z ING
03-2020 17.01.2020 Szacunkowe skonsolidowane przychody za rok 2019
02-2020 17.01.2020 Korekta – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
01-2020 16.01.2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020