twitter
linkedin


Raporty ESPI

 • Raporty bieżące
 • Raporty okresowe
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
Numer Data Tytuł
3-2023 22.02.2023 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań
2-2023 10.02.2023 Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2022 r.
1-2023 03.01.2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023