twitter
linkedin


Raporty ESPI

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Numer Data Tytuł
13-2022 22.06.2022 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
12-2022 22.06.2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
11-2022 21.06.2022 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A.
10-2022 27.05.2022 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
9-2022 26.05.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A.
8-2022 10.05.2022 Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za I Q 2022 r.
7-2022 06.05.2022 Uzupełnienie raportu rocznego za 2021 rok
6-2022 28.04.2022 Rekomendacja Zarządu KGL S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy za 2021 r.
5-2022 04.03.2022 Informacja nt. wpływu sytuacji polityczno - gospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki
4-2022 23.02.2022 Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
3-2022 11.02.2022 Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
2-2022 27.01.2022 Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2021 r.
1-2022 13.01.2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022